KØB BOGEN OM AT LEVE BÆREDYGTIGT

FÅ DIG ET 100 PROCENT BÆREDYGTIGT LIV


Bogen LEV LIVET GODT OG BÆREDYGTIGT er skrevet til dig, der gerne vil leve mere bæredygtigt, men savner konkrete råd og anbefalinger til at komme i gang. Skridt for skridt leder bogens over 500 forslag dig til en mere bæredygtig hverdag. Den viser hvordan du kan starte i det små og efterhånden tage større og større skridt mod et liv, der både er bæredygtigt og godt.


BOOK ET FOREDRAG OM AT LEVE BÆREDYGTIGT

Du kan booke mig til at holde 2x45 minutters foredrag om at leve bæredygtigt. Det koster 2.500 kr. Eller din forening kan købe mindst 10 bøger, så stiller jeg gratis op. I foredraget fortæller jeg på en letforståelig og underholdende måde om bogen og dens forslag til at begynde på et bæredygtigt liv. Skal foredraget afholdes uden for hovedstadsområdet afregnes transport efter statens takster.


SKRIV OG BOOK MIG TIL ET FOREDRAG


KØB DEN TRYKTE UDGAVE HER HOS SAXO


KØB E-BOGEN HER HOS SAXO

Bogen LEV LIVET GODT OG BÆREDYGTIGT af Leif Sønderberg Petersen

Bogen har fået varme anbefalinger fra bl.a. professor Steen Hildebrandt


Uddrag af Steen Hildebrandts udtalelse:


”Bogen besvarer en række af de spørgsmål, som flere og flere mennesker stiller, herunder det store spørgsmål: Hvad kan jeg, og hvad kan vi gøre? Det handler om enkeltpersoner, familier, virksomheder, skoler, kommuner, regioner og selvfølgelig til syvende og sidst om lande.

 

Bogen fokuserer på det praktiske, det konkrete, på handlinger og initiativer. Det er bogens helt store styrke, og det, som i virkeligheden gør, at bogen er en nødvendighed og uundværlig i en række sammenhænge. Bogen udfylder et hul. Der findes ikke noget lignende i Danmark.”

 

Og han fortsætter: ”Denne bog nævner og opregner en lang række konkrete eksempler og anbefalinger, men den går ikke i detaljer med de enkelte eksempler. Den nævner dem, men går ikke i dybden, hvad jeg anser for at være det rigtige og en fordel i denne sammenhæng. Bogen bygger på meget omfattende studier og dokumenter”.


Læs hele Steen Hildebrandts udtalelse om bogen her


Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Han har udgivet en lang række bøger, blandt andre bogen "Bæredygtig Global Udvikling om FNs 17 verdensmål".


BOGENS FORORD:


Stadig flere danskere ønsker at leve bæredygtigt. Ikke mindst fordi vi hver eneste dag - gennem medier, kolleger, familie og venner - bliver mindet om de problemer for kloden, som vores nuværende levevis skaber. De menneskeskabte klimaforandringer er måske et af de alvorligste problemer lige nu.


Men bæredygtighed handler ikke kun om klima. Bæredygtighed er fx også at bekæmpe den stigende økonomiske ulighed i verden, bremse befolkningseksplosionen, stoppe sult, bekæmpe fattigdom, løse flygtninge- og indvandrerproblemer, stoppe tabet af biodiversitet og mindske rovdriften på jordens ressourcer.


Her kan vi bruge FN’s 17 verdensmål som rettesnor. Verdensmålene udgør nemlig den hidtil mest omfattende og detaljerede opskrift på, hvad vi egentlig skal forstå ved en bæredygtig udvikling og hvordan vi lever et godt og bæredygtigt liv.


FN’s verdensmål er ret abstrakte og svære at omsætte til daglig handling. Det blev lidt nemmere ved udgangen af 2020, hvor verdensmålene blev fortolket i dansk sammenhæng. Nu står det klart, hvad danskerne synes er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed.


Bogen forklarer på en enkel og letforståelig måde hvad verdensmålene er, og hvordan de kan bruges til at leve et godt og bæredygtigt liv. Et liv, hvor man ikke blot hjælper sig selv, men også de svageste i samfundet og med at bringe kloden på ret kurs. Bogen gennemgår de danske målepunkter, der skal vise om Danmark når at opfylde verdensmålene i 2030.


Bogens formål er også at indgive optimisme og tro på, at fremtiden tegner lys. At verden rent faktisk er ved at slå ind på en mere bæredygtig kurs. Der er nemlig masser af muligheder for at vi kan gribe ind og gøre verden mere bæredygtig. Endda uden at vi behøver at sætte vores gode liv over styr. De innovative løsninger ligger bare og venter på at blive brugt. Forskning og udvikling rummer et kæmpe katalog af løsninger, der kan gøre fremtidens verden mindst lige så indbydende som i dag.


Klimakrisen er, som alle andre kriser, en historisk katalysator for nytænkning og innovative løsninger.


Tag bare oliekrisen i Danmark i starten af 1970’erne. Den krise kickstartede udviklingen af vindenergi i Danmark. Senere kom solenergi til. Og nu er vi i den heldige situation, at energi fra sol og vind faktisk er blevet billigere end fossil energi. Bæredygtig energi har med andre ord slået fossil energi totalt af banen, til gavn for reduktion af CO2 udledningerne.


Bogen giver over 500 konkrete forslag til hvordan du selv kan gøre en verden til forskel, når du vil være med til at skabe fremtidens bæredygtige samfund.


Bogen giver håb, og den viser hvordan vi skal handle dér, hvor det nytter og hvor vi kan. Det er ikke for sent at redde jorden. Vi skal bare lære at tænke positivt og innovativt i både stort og småt. Fremtiden er mindst lige så indbydende som det liv, vi lever i dag. Verdensmålene viser os vejen.

+500 FORSLAG TIL HANDLING


- Eksempler på bogens forslag


Forslag 94 (Ligestilling):

Kvinder i Danmark tjener 10-30 % mindre end mænd for det samme arbejde. Lønforskelle fortsætter overalt. Giv din mening til kende og forlang lige løn for lige arbejde.


Forslag 136 (Rent vand):

Få bilen vasket i en svanemærket vaskehal, hvor vandet bliver genbrugt.


Forslag 147 (Ren energi):

Vil du have klimavenlig strøm? Så skal du vælge et strømprodukt mærket med 1 eller 2 grønne blade.


Forslag 147 (Bæredygtig økonomi):

Tjek om din pension og dine øvrige opsparinger og investeringer er bæredygtige.


Forslag 332 (Ansvarligt forbrug):

Køb brugt elektronik, hvis du ikke absolut behøver at eje den sidste nye model. Flere butikker har specialiseret sig i at tilbyde brugte, fuldt funktionsdygtige mobiltelefoner, tablets, laptops mv. med 2 års garanti.


Forslag 382 (Klima):

Tal med din elinstallatør om intelligente løsninger i din bolig, og skab overblik over, hvor meget energi du bruger, hvor i huset, og hvornår dit forbrug er størst. Du kan få håndværkerfradrag for udgifterne.


Forslag 428 (Livet i havet):

Når du er på restaurant og bestiller fisk eller skaldyr, så spørg om fisken, de serverer, er ASC/MSC mærket.


Forslag 466 (Livet på land):

Slæb ikke truede dyr og planter med hjem fra dine ferierejser. Orienter dig på CITES-listen, som du finder på Miljøstyrelsens website. Vidste du fx, at orkideer er en truet art, som du ikke må tage med hjem fra din ferie?


Forslag 505 (Skab handling):

Køb flere varer fra udviklingslandene. Det fortærskede slogan ""Handl lokalt" er ikke altid det mest bæredygtige valg. Ved at købe varer fra ulandene støtter du den lokale økonomi og hjælper borgerne ud af fattigdom.