SDG KONSULENT

KOM I ØJENHØJDE MED
FN's VERDENSMÅL


Mit navn er Leif Sønderberg. Jeg gør Verdensmålene let forståelige og relevante i jeres sammenhæng gennem konkret og jordnær rådgivning og undervisning. Som SDG-konsulent bistår jeg med at gøre FN's Verdensmål til virkelighed i jeres sammenhæng.


Undervisning i FN's Verdensmål for universiteter, virksomheder og erhvervsuddannelser.


Sparring og konsulentydelser som kan skabe ansvarlige og bæredygtige forretningsmodeller og løsninger. I tråd med et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.


Bistand til at implementere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.


Bistand til at sætte virksomhedens kerneforretning ind i en Verdensmålsramme. Bistand til at udvælge de Verdensmål, som giver mening for jeres virksomhed, og som det er naturligt at implementere.


 • I arbejder måske allerede med hvor meget strøm I kan spare?
 • I er sikkert bevidste om hvor stort ressourcespildet er?
 • I skal måske overholde en række miljøkrav?
 • I er måske ISO-certificerede?
 • I arbejder måske med standardisering på nye områder?
 • I skal måske sikre bæredygtig bortskaffelse af jeres affald?
 • I vil gerne skabe et godt arbejdsmiljø for jeres medarbejdere?
 • I tager måske lærlinge?
 • I skaber lokale arbejdspladser?
 • I bidrager til lokal økonomisk vækst?


Kan I svare ja til et eller flere af disse spørgsmål? er I faktisk allerede godt i gang med at implementere Verdensmålene i jeres virksomhed. For de nævnte aktiviteter kan alle relateres til et eller flere af de 17 Verdensmål og de 169 delmål.


LÆS MERE OM GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSPLAN


Danske virksomheder har et stort potentiale til at hjælpe Danmark med at nå verdensmålene (SDG - Sustainable Development Goals). Ikke mindst SMV’erne behersker bæredygtige teknologier og besidder masser af grøn knowhow. De er nødt til at være effektive, og uden innovationskraft risikerer de at dø. De fleste SMV’er har med stor succes allerede begrænset deres forbrug af energi og ressourcer, og reduceret deres miljøbelastning. De er også i front, når det gælder om at skabe anstændige jobs og sikre et lønniveau, som en familie kan eksistere for i Danmark.


Verdensmålene er nu integreret i langt de fleste store danske virksomheder. Det er vigtigt, at SMV’erne kommer med på den vogn, for de udgør 95% af de danske virksomheder, og mange SMV’er arbejder allerede på en måde, der matcher fint med Verdensmålene. De er tæt på kunderne og deres behov, og de kan agere hurtigere end store virksomheder, når nye kundebehov og muligheder dukker op.


SMV'er har ikke samme ressourcer som de store virksomheder. De store har allerede ansat en topchef med ansvar for bæredygtighed. Den mulighed har SMV’erne ikke på grund af deres mindre størrelse og dermed færre menneskelige og økonomiske ressourcer. Derfor kan det måske være svært for SMV’erne at se, hvad FN’s mere eller mindre uhåndgribelige Verdensmål har med deres egen kerneforretning at gøre.


Skal SMV’er bidrage effektivt til at realisere FN’s verdensmål og se forretningspotentialerne i dem, er det vigtigt, at de starter i det små. At de langsomt, i deres eget tempo får SDG’erne ind i virksomhedens kerne. At de starter med at identificere de Verdensmål, det giver mest mening at arbejde med.


Ledelse og medarbejdere skal spores ind på SDG-tankegangen i forbindelse med den daglige drift af virksomheden.


  GOAL:SUSTAIN kan hjælpe jer videre med at nå Verdensmålene.


  SDG Netværket

  En gratis mulighed for alle, der arbejder med Verdensmål:

  Deltag i SDG Netværket

  VERDENSMÅL ÅBNER NYE FORRETNINGSMULIGHEDER

  Der er kæmpe potentiale i at inddrage Verdensmålene i virksomhederne. Målene rummer en global økonomisk vækstmulighed. Når hele verdens befolkning kommer ud af fattigdom og ikke længere skal slås med sult, sygdom og udnyttelse, får de økonomisk overskud. Det åbner nye markeder.  Business and Sustainable Development Commission anslår, at hvis Verdensmålene bliver indfriet i 2030, skaber det markedspotentialer for 12 billioner dollars om året. Verdensmålene sætter global fokus på industrier og områder, hvor danske virksomheder allerede er i førertrøjen og kan byde ind med bæredygtig energi, fødevarer i verdensklasse, genanvendelse, ressourceoptimering, sundhedsteknologi, rent vand og meget andet. 

  FOR FÅ VIRKSOMHEDER HAR TAGET FN's VERDENSMÅL TIL SIG!


  Kun 20% af virksomhederne kender indholdet af alle 17 Verdensmål. 25% af virksomhederne har hørt om Verdensmålene og kender indholdet af et par af dem. I alt kender 40% af virksomhederne til Verdensmålene.


  De store virksomheder har størst kendskab

  Der er stor forskel på virksomhedernes kendskab til målene, når man ser på tværs af virksomhedsstørrelse.


  79% af de største virksomheder kender til målene. Modsat har kun 35% af de mindste virksomheder kendskab til målene.


  Med andre ord: Jo større virksomheden er, jo større er kendskabet til FN’s Verdensmål.


  Blandt de virksomheder, som arbejder med Verdensmålene har kun 7% en strategi


  To ud af tre virksomheder oplyser, at de ikke har nogen strategi for arbejdet med verdensmålene. Det er de største virksomheder med flere end 250 ansatte, som har en strategi.


  Hvis virksomhederne skal høste det fulde potentiale af arbejdet med verdensmålene, er det nødvendigt, at flere får en klar strategi for arbejdet, konkluderer analysen.


  Læs mere hos Dansk Erhverv


  Samme billede tegner sig i en medlemsundersøgelse fra Welfare Tech. I deres medlemsundersøgelse for 2019 var status som følger:

  • 26% af virksomhederne arbejder med FN’s Verdensmål
  • 26% af virksomheder arbejder endnu ikke med Verdensmålene, men planlægger at gøre det i 2020
  • 49% af virksomhederne mener ikke det er relevant for dem.

  Læs mere hos Danish Healthtech