BØGER OG FOREDRAG

FÅ DIG ET 100 PROCENT BÆREDYGTIGT LIV


Bogen LEV LIVET GODT OG BÆREDYGTIGT er skrevet til dig, der gerne vil leve mere bæredygtigt, men savner konkrete råd og anbefalinger til at komme i gang. Skridt for skridt leder bogens over 500 forslag dig til en mere bæredygtig hverdag. Den viser hvordan du kan starte i det små og efterhånden tage større og større skridt mod et liv, der både er bæredygtigt og godt.


BOOK ET FOREDRAG OM AT LEVE BÆREDYGTIGT

Din forening kan booke mig til at holde 2x45 minutters foredrag om at leve bæredygtigt. Det koster fra 1.990 kroner. Eller din forening kan købe mindst 10 bøger, så stiller jeg gratis op. I foredraget fortæller jeg på en letforståelig og underholdende måde om bogen og dens forslag til at begynde på et bæredygtigt liv. Skal foredraget afholdes uden for hovedstadsområdet afregnes transport efter statens takster.


LÆS ANMELDELSE AF BOGEN PÅ BOGBLOGGER.DK


LÆS ANMELDELSE AF BOGEN SKREVET AF PROFESSOR PER PINSTRUP-ANDERSEN


LÆS ANMELDELSE AF BOGEN SKREVET AF PROFESSOR STEEN HILDEBRANDT


BOOK MIG TIL ET FOREDRAG I DIN FORENING ELLER PÅ DIN ARBEJDSPLADS


KØB DEN TRYKTE UDGAVE HER HOS SAXO


KØB E-BOGEN HER HOS SAXO

Bogen LEV LIVET GODT OG BÆREDYGTIGT af Leif Sønderberg Petersen

”Bogen besvarer en række af de spørgsmål, som flere og flere mennesker stiller, herunder det store spørgsmål: Hvad kan jeg, og hvad kan vi gøre? Det handler om enkeltpersoner, familier, virksomheder, skoler, kommuner, regioner og selvfølgelig til syvende og sidst om lande.

 

Bogen fokuserer på det praktiske, det konkrete, på handlinger og initiativer. Det er bogens helt store styrke, og det, som i virkeligheden gør, at bogen er en nødvendighed og uundværlig i en række sammenhænge. Bogen udfylder et hul. Der findes ikke noget lignende i Danmark.”


Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Han har udgivet en lang række bøger, blandt andre bogen "Bæredygtig Global Udvikling om FNs 17 verdensmål".


"Ved hjælp af en kombination af viden, humor og en smule sarkasme, bruger Leif sproget på en måde, som gør at bogen, ikke alene er vidensformidlende og let at læse, men også underholdende. Han går lige til sagen uden omsvøb og bringer debatten omkring Verdensmålene ned i øjenhøjde, for nu at bruge det
noget forslidte udtryk.


Bogen er perfekt for skoler, studiekredse, foreningsarbejde og i andre relevante grupper og forsamlinger. Den er ideel som baggrundsmateriale for nyhedsmedier. Sidst men ikke mindst er det en bog som giver den enkelte læser en meget vigtig viden som er direkte omsættelig i debat, adfærd og handling."


Per Pinstrup-Andersen, er professor emeritus og dansk landbrugsøkonom og forsker indenfor fødevareforsyning. Han er nu professor emeritus ved Cornell University. Han er en verdenskendt kapacitet indenfor fødevarepolitik og globale ernæringsspørgsmål.


"Der er ikke mange overraskelser i denne bog. Men det er en god ting. Du får nemlig virkelig, hvad du håber på, når du læser ”Lev livet godt og bæredygtigt”.


Udover lidt slåfejl er der tale om en rigtig grundig bog med et fint overblik over en ganske alvorlig situation for verden. Danmark og danskerne har altid været rigtig gode til at finde løsninger og vise den bæredygtige vej for andre lande. Med Sønderbergs bog i hånden er vi lige blevet en lille smule bedre."


Claus Henriksen, bogblogger.dk


BOGENS FORORD:


Stadig flere danskere ønsker at leve bæredygtigt. Ikke mindst fordi vi hver eneste dag - gennem medier, kolleger, familie og venner - bliver mindet om de problemer for kloden, som vores nuværende levevis skaber. De menneskeskabte klimaforandringer er måske et af de alvorligste problemer lige nu.


Men bæredygtighed handler ikke kun om klima. Bæredygtighed er fx også at bekæmpe den stigende økonomiske ulighed i verden, bremse befolkningseksplosionen, stoppe sult, bekæmpe fattigdom, løse flygtninge- og indvandrerproblemer, stoppe tabet af biodiversitet og mindske rovdriften på jordens ressourcer.


Her kan vi bruge FN’s 17 verdensmål som rettesnor. Verdensmålene udgør nemlig den hidtil mest omfattende og detaljerede opskrift på, hvad vi egentlig skal forstå ved en bæredygtig udvikling og hvordan vi lever et godt og bæredygtigt liv.


FN’s verdensmål er ret abstrakte og svære at omsætte til daglig handling. Det blev lidt nemmere ved udgangen af 2020, hvor verdensmålene blev fortolket i dansk sammenhæng. Nu står det klart, hvad danskerne synes er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed.


Bogen forklarer på en enkel og letforståelig måde hvad verdensmålene er, og hvordan de kan bruges til at leve et godt og bæredygtigt liv. Et liv, hvor man ikke blot hjælper sig selv, men også de svageste i samfundet og med at bringe kloden på ret kurs. Bogen gennemgår de danske målepunkter, der skal vise om Danmark når at opfylde verdensmålene i 2030.


Bogens formål er også at indgive optimisme og tro på, at fremtiden tegner lys. At verden rent faktisk er ved at slå ind på en mere bæredygtig kurs. Der er nemlig masser af muligheder for at vi kan gribe ind og gøre verden mere bæredygtig. Endda uden at vi behøver at sætte vores gode liv over styr. De innovative løsninger ligger bare og venter på at blive brugt. Forskning og udvikling rummer et kæmpe katalog af løsninger, der kan gøre fremtidens verden mindst lige så indbydende som i dag.


Klimakrisen er, som alle andre kriser, en historisk katalysator for nytænkning og innovative løsninger.


Tag bare oliekrisen i Danmark i starten af 1970’erne. Den krise kickstartede udviklingen af vindenergi i Danmark. Senere kom solenergi til. Og nu er vi i den heldige situation, at energi fra sol og vind faktisk er blevet billigere end fossil energi. Bæredygtig energi har med andre ord slået fossil energi totalt af banen, til gavn for reduktion af CO2 udledningerne.


Bogen giver over 500 konkrete forslag til hvordan du selv kan gøre en verden til forskel, når du vil være med til at skabe fremtidens bæredygtige samfund.


Bogen giver håb, og den viser hvordan vi skal handle dér, hvor det nytter og hvor vi kan. Det er ikke for sent at redde jorden. Vi skal bare lære at tænke positivt og innovativt i både stort og småt. Fremtiden er mindst lige så indbydende som det liv, vi lever i dag. Verdensmålene viser os vejen.