HVORFOR BOOKE MIG?

Hvorfor skal I booke mig som foredragsholder, når I vil vide mere om bæredygtighed,  klimaforandringer og livsstil?


Som foredragsholder er jeg en anerkendt bæredygtighedsekspert med et solidt videnskabeligt fundament som cand.scient. i biokemi og mange års arbejde i førende forskningsinstitutioner, ministerier, styrelser og FN akkrediterede organisationer.


Jeg er kendt for mine engagerende og vidensformidlende foredrag om bæredygtig udvikling. Mine foredrag er ikke bare informative, men også underholdende og inspirerende, hvor deltagerne får masser af ideer til at tage de første skridt mod et mere bæredygtigt liv.


Med en passion for at skabe positive forandringer og drive essentielle diskussioner om livsstil, klima og vores samfundsansvar, er jeg en markant coach i bæredygtighed og bæredygtig livsstil. Jeg har opnået anerkendelse for mine bøger, der guider læserne til at handle og gøre en forskel for klimaet i deres daglige liv.


Jeg tilbyder også inspirerende foredrag, der fokuserer på emner som Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental, Social, and Governance (ESG), og de store udfordringer og løsninger i vores tid.


Mine foredrag henvender sig til alle dem, der ønsker at dykke ned i de mange og brede aspekter af verdensmålene for bæredygtig udvikling. Jeg bringer spørgsmålet "Hvad kan jeg gøre?" i fokus og leverer konkrete og håndgribelige svar.


Priserne for mine foredrag er konkurrencedygtige, og der kan endda opnås rabat ved booking af flere foredrag. Jeg lægger stor vægt på at formidle min viden til flest mulige mennesker, og jeg anser verdensmålene som det bedste rettesnor for håb, drømme, rettigheder og forventninger til en bæredygtig fremtid. Jeg tilbyder således en holistisk tilgang til at skabe positive forandringer i samfundet. Til gavn for planeten, nulevende og kommende generationer.


Min erfaring spænder over 40 år med både nationalt og internationalt professionelt arbejde på området i ministerier, styrelser, NGO'er og forskningsinstitutioner.

Det siger tilhørerne


“Det var en rigtig god oplevelse. Vi var alle enige om at det var et godt, oplysende og vedkommende foredrag”


“Du har gennemslagskraft og det er noget der virker”


“Du er en rigtig god formidler”


“Det er så dejligt nemt at forstå hvad du siger, for du taler langsomt og tydeligt. Selv jeg, som har hørenedsættelse, kan følge med”


“Tak for et godt foredrag, jeg blev klogere og så nye sammenhænge hvad angår bæredygtighed”


“Dejligt med en foredragsholder der har humor”


#OK Klubben var meget glade for dit besøg”


“Det var både underholdende og lærerigt”


REFERENCELISTE

Leif Sønderberg Petersen

Bæredygtighedsekspert, cand. scient.


CV

Bæredygtighedsekspert
Leif Sønderberg Petersen

Jeg er cand.scient. i biokemi og har taget speciale i kommunikation af naturvidenskaber.


Biokemi er et naturvidenskabeligt fagområde, der handler om at forstå hvordan atomer og molekyler bærer sig ad med at skabe alle levende organismer, altså selve livet. Biokemien studerer således alt det vi forstår ved liv, herunder formering, vækst, bevægelse, arvelighed, biodiversitet og tanker.


Min erfaring med bæredygtig udvikling er opbygget gennem 40 års professionelt virke som bl.a. generalsekretær for World Energy Council og chefkonsulent for innovation, bæredygtig energi og klima hos Danmarks Tekniske Universitet samt som kommunikationschef hos Fødevarestyrelsen. I 2017 startede jeg konsulentvirksomheden GOAL:SUSTAIN.


Bæredygtighed har været omdrejningspunktet for mit arbejde gennem alle årene, lige siden begrebet blev introduceret i Brundtland-rapporten, der udkom i 1987. Den satte for alvor behovet for bæredygtig udvikling på den internationale dagsorden.

 

Med FN's vedtagelse af de 17 verdensmål er bæredygtig udvikling blevet præciseret, gjort operationel og mulig at følge op på.


Som erfaren underviser og foredragsholder kan jeg øge jeres forståelse for bæredygtighed og  Verdensmålene gennem konkrete, dagligdags eksempler hentet fra dit hverdagsliv.