OM MIG

Bæredygtighedsekspert
Leif Sønderberg Petersen

Jeg er cand.scient. i biokemi med speciale i kommunikation. Min erfaring med bæredygtig udvikling er opbygget gennem 30 års professionelt virke som bl.a. generalsekretær for World Energy Council og chefkonsulent for innovation, bæredygtig energi og klima hos Danmarks Tekniske Universitet samt som kommunikationschef hos Fødevarestyrelsen. I 2017 startede jeg konsulentvirksomheden GOAL:SUSTAIN.


Bæredygtighed har været omdrejningspunktet for mit arbejde gennem alle årene, lige siden begrebet blev introduceret i Brundtland-rapporten, der udkom i 1987. Den satte for alvor behovet for bæredygtig udvikling på den internationale dagsorden.

 

Med FN's vedtagelse af de 17 verdensmål er bæredygtig udvikling blevet præciseret, gjort operationel og mulig at følge op på.


Som erfaren underviser og foredragsholder kan jeg øge jeres forståelse for bæredygtighed og  Verdensmålene gennem konkrete, dagligdags eksempler hentet fra dit hverdagsliv. 

PUBLIKATIONER


30 års arbejde har naturligvis kastet en masse publikationer af sig.


En liste over mine bidrag til DTU's videnskabelige publikationer kan ses her


Et udvalg af mine populærvidenskabelige bøger og artikler kan findes gennem bibliotek.dk, se listen her


GOAL:SUSTAIN

blev oprettet i 2017 og leverer foredrag,  undervisning og rådgivning om bæredygtig udvikling. Udgangspunktet er FN's 17 verdensmål.


Målene udgør den hidtil mest udførlige manual for at implementere og evaluere bæredygtig udvikling, et begreb som blev introduceret af Gro Harlem Brundtland i "Our common future" helt tilbage i 1987:

 

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare".


Hent Brundtland rapporten hos UN Documents website


CV 

Navn: Leif Sønderberg Petersen

Nationalitet: Dansk

Position: Bæredygtighedsekspert, GOAL:SUSTAIN

Uddannelse: Cand.scient. i naturvidenskab fra Københavns Universitet.

Speciale i undervisning og formidling af naturvidenskab fra Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

Mit arbejdsliv/Positions


Nuværende/Present: Bæredygtighedsekspert/Sustainability Expert, GOAL:SUSTAIN

 

2016 - 2017:

Senior Executive Sustainable Energy Officer, DTU Office for Innovation and

Sector Services


2012 - 2016:

Senior Executive Officer, international outreach and communication, DTU National

Laboratory for Sustainable Energy


2011 - 2017:

Secretary General, World Energy Council, Danish National Committee


2005 – 2011: Chief Consultant, international outreach and communication, Risø National Laboratory for Sustainable Energy


1988 – 2005:

Head of Communication, Risø National Laboratory for Sustainable Energy


1986 – 1988:

Head of Communication Department, Danish Veterinary and Food Administration


1981 – 1986:

Communication officer, Danish Veterinary and Food Administration


1980 - 1981:

Secretary, the Danish Public Organisation for Sustainable Energy


1977 – 1980:

Postgraduate fellow, Aarhus University, Department of Education (DPU). (Development of teaching resources in the biogeochemical carbon cycle and environmental chemistry)


1970 – 1977:

Teacher, Aarhus University, Department of Education, High Schools, Technical Colleges and Jonstrup college of education

 

AREAS OF WORK


Project management within

 • sustainability;
 • graphic design;
 • web development;
 • exhibitions;
 • performance design;
 • campaigns;
 • international seminars & conferences;
 • education & continued education;
 • media production;
 • photo journalism;
 • Editorial tasks
 • Journalism
 • Text analysis
 • Corporate identity
 • Communication science


Editor of the DTU International Energy report series (2002 - 2017)

Organizer of DTU International Energy conferences (2002 - 2016)

Co-organizer of DTU Sustain conferences (2014 - 2017) 

 

POSITIONS OF TRUST


Secretary-General, World Energy Council, Danish National Committee (2011 - 2017)

 

Reviewer, IPCC Reports (2010 - 2011)


External examiner in communication science, Communication Studies, Roskilde University and Department of Science Education, University of Copenhagen


Member of The Danish Association of Energy and Environmental Journalists


Member of the Board, Danish Science Journalist’s Association (1995 – 1998)


Member of the Board, European Union of Science Journalists' Associations (1995 – 1998)