OM OS

Jeg har en faglig baggrund som både magister i naturvidenskab og kommunikation. Min erfaring med bæredygtig udvikling er opbygget gennem 30 års professionelt virke som bl.a. generalsekretær for World Energy Council og chefkonsulent for innovation, bæredygtig energi og klima hos Danmarks Tekniske Universitet. I 2017 startede jeg konsulentvirksomheden GOAL:SUSTAIN.


Bæredygtighed har været omdrejningspunktet for mit arbejde gennem alle årene, lige siden begrebet blev introduceret i Brundtland-rapporten, der udkom i 1987. Den satte for alvor behovet for bæredygtig udvikling på den internationale dagsorden.

 

Med FN's vedtagelse af de 17 verdensmål er bæredygtig udvikling blevet præciseret, gjort operationel og mulig at følge op på.


Som erfaren underviser og foredragsholder kan jeg øge deltagernes forståelse for Verdensmålene gennem konkrete, dagligdags eksempler, der relaterer til vores alle sammens hverdagsliv.

 

PUBLIKATIONER


30 års arbejde har naturligvis kastet en masse publikationer af sig.


En liste over mine bidrag til DTU's videnskabelige publikationer kan ses her


Et udvalg af mine populærvidenskabelige bøger og artikler kan findes gennem bibliotek.dk, se listen her


GOAL:SUSTAIN

blev oprettet i 2017 og yder undervisning og rådgivning i forbindelse med implementering, evaluering og kommunikation af FN's 17 verdensmål.


Målene udgør den hidtil mest udførlige manual for at implementere og evaluere bæredygtig udvikling, et begreb som blev introduceret af Gro Harlem Brundtland i "Our common future" helt tilbage i 1987:

 

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare".


Hent Brundtland rapporten hos UN Documents website


KONTAKT

 
 
 
 

CV

 

Navn: Leif Sønderberg Petersen

 

Nationalitet: Dansk

 

Position: SDG konsulent, GOAL:SUSTAIN


Uddannelse: Cand.scient. i naturvidenskab fra Københavns Universitet.

Speciale i naturvidenskabernes didaktik fra Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).


Positions


Present: SDG Adviser, GOAL:SUSTAIN

 

2016 - 2017:

Senior Executive Sustainable Energy Officer, DTU Office for Innovation and

Sector Services


2012 - 2016:

Senior Executive Officer, international outreach and communication, DTU National

Laboratory for Sustainable Energy


2005 – 2011: Chief Consultant, international outreach and communication, Risø National

Laboratory for Sustainable Energy


1988 – 2005:

Head of Communication, Risø National Laboratory for Sustainable Energy


1986 – 1988:

Head of Communication Department, Danish Veterinary and Food Administration


1981 – 1986:

Communication officer, Danish Veterinary and Food Administration


1980 - 1981:

Secretary, the Danish Public Organisation for Sustainable Energy


1977 – 1980:

Postgraduate fellow, Aarhus University, Department of Education (DPU). (Development of teaching resources in the biogeochemical carbon cycle and environmental chemistry)


1970 – 1977:

Teacher, Aarhus University, Department of Education, High Schools, Technical Colleges and Jonstrup college of education

 

AREAS OF WORK


Project management within

 • sustainability;
 • graphic design;
 • web development;
 • exhibitions;
 • performance design;
 • campaigns;
 • international seminars & conferences;
 • education & continued education;
 • media production;
 • photo journalism;
 • Editorial tasks

Journalism

Text analysis

Corporate identity

Communication science

Editor of the DTU International Energy report series (2002 - 2017)

Organizer of DTU International Energy conferences (2002 - 2016)

Co-organizer of DTU Sustain conferences (2014 - 2017) 

 

POSITIONS OF TRUST


Co-founder of the SDG Network for professionals (2019) 


Secretary-General, World Energy Council, Danish National Committee (2011 - 2017)

 

Reviewer, IPCC Reports (2010 - 2011)


External examiner in communication science, Communication Studies, Roskilde University and Department of Science Education, University of Copenhagen (1998 - ongoing)


Member of The Danish Association of Energy and Environmental Journalists


Member of the Board, Danish Science Journalist’s Association (1995 – 1998)


Member of the Board, European Union of Science Journalists' Associations (1995 – 1998)