BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

Gør bæredygtighed til virkelighed gennem FN's Verdensmål


Rådgivning, foredrag, formidling og undervisning i forbindelse med implementering, evaluering og kommunikation af bæredygtig udvikling gennem FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Særlige kompetencer


  • Energi
  • Klima
  • Smart Cities
  • Transport
  • Energi-vand-fødevare nexus

INNOVATION OG VERDENSMÅL


START UP VIRKSOMHEDER har de ideelle forudsætninger for at udvikle nye produkter, der lever op til FN's Verdensmål og samtidig finde bæredygtig finansiering.


Se præsentation til Syddansk Universitets Talent Programme in Entrepreneurship.


DOWNLOAD PRÆSENTATION

VERDENSMÅL I PRAKSIS

Der er mange muligheder for at komme i gang med verdensmålene.


Danmarks Statistik har samlet en række informationer om hvordan danske virksomheder bidrager til Verdensmålene, bl.a. gennem en pilotundersøgelse blandt større virksomheder.


Dansk Industri har etableret erhvervslivets indgang til at arbejde strategisk med bæredygtig udvikling. Her finder du viden, inspiration og værktøjer til at omsætte FN's verdensmål til forretning.


Dansk Standard knytter standarder og Verdensmål sammen.


Erhvervsstyrelsen har samlet en række cases fra forskellige brancher der bruger FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.


Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. Rådet skal gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift samt skabe dialog mellem virksomheder og interessenter.


CISU har udviklet et værktøj til at arbejde med verdensmål i organisationer.


NIRAS har udviklet et gratis værktøj - SDG Capture - til at arbejde på en nem og operationel måde med at implementere verdensmålene.


SDG Action Manager er en gratis onlineplatform, som giver et 360-graders perspektiv og viser muligheder for forbedringer. Værktøjet indeholder udvalgte spørgsmål der relaterer sig til FN’s Verdensmål, suppleret af performance-målinger fra UN Global Compacts 10 principper og input fra eksperter i ansvarlig virksomhedsførelse, civilsamfundet, FN og forskning.


SDG Compass Guide, eller Verdensmålskompasset, er en vejledning til arbejdet med Verdensmålene. En vejledning på dansk kan downloades her.