BØGER OM BÆREDYGTIGHED

Bøger til en bæredygtig hverdag

Køb mine bøger som kan hjælpe dig til at leve mere bæredygtigt i hverdagen

Vidste du, at hver dansker i gennemsnit udleder 13 ton CO2 om året? Det er langt mere end verdensgennemsnittet og langt mere end hvad klimaet kan bære.

Hvad kan du gøre for at reducere dit klimaaftryk og bidrage til den grønne omstilling? Det vil du få en masse konkrete og praktiske tips til i denne bog. Du får værktøjer til at få et overblik over hvordan din livsstil hænger sammen med hvor mange kilo - og ton - CO2 du udleder.

Bogen gennemgår alle dine daglige aktiviteter: Bolig, transport, mad, tøj, elektronik og andet forbrug, ferie og kæledyr mv. Du lærer at lave et CO2 budget, nøjagtigt som du lægger dit husholdningsbudget.

Bogen viser dig, at sparet CO2 både gavner klimaet og giver dig mere luft i et inflationsramt husholdningsbudget. Sparet CO2 er nemlig med sparede kroner og øre.

Bogen er skrevet på en både oplysende, inspirerende og underholdende måde. Den henvender sig til alle, der gerne vil leve mere bæredygtigt og hjælpe med at opfylde FN’s Verdensmål om bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og klimaændringer.

"Bogen er i egentlig og bedste forstand en praktisk bog. Den besvarer en række af de spørgsmål, som flere og flere mennesker stiller, herunder det storespørgsmål: Hvad kan jeg, og hvad kan vi gøre? Det handler om enkeltpersoner, familier, virksomheder, skoler, kommuner, regioner og selvfølgelig til syvende og sidst om lande. Bogen fokuserer på det praktiske, det konkrete, på handlinger og initiativer. Det er bogens helt store styrke, og det, som i virkeligheden gør, at bogen er en nødvendighed og uundværlig i en række sammenhænge. Bogen udfylder et hul. Der findes ikke noget lignende i Danmark. Det er en konkretisering af de 17 verdensmål, og bogen knytter i vid udstrækning an til de 197 danske målepunkter, der blev offentliggjort i 2020.

Denne bog nævner og opregner en lang række konkrete eksempler og anbefalinger, men den går ikke i detaljer med de enkelte eksempler. Den nævner dem, men går ikke i dybden, hvad jeg anser for at være det rigtige og en fordel i denne sammenhæng. Bogen bygger på meget omfattende studier og dokumenter og henvender sig til alle, der interesserer sig for verdensmålene og deres virkeliggørelse. Man har talt om, at den ti-års periode, perioden 2020-2030, som vi nu er inde i, skal være de bæredygtige handlingers årti, skal være det årti, hvor verdensmålene implementeres i lande, byer, virksomheder og familier. Skal det ske, skal vi alle have adgang til mere praktisk information, og vi skal have råd og anbefalinger om, hvad vi hver især kan og bør gøre. Derfor er der et meget stort behov for en bog som denne". Denne anmeldelse af bogen er skrevet af professor Steen Hildebrandt.

Bogen LEV LIVET GODT OG BÆREDYGTIGT har høstet anmelderroser

”Der er tale om en grundig bog med et fint overblik. Danmark og danskerne har altid været rigtig gode til at finde løsninger og vise den bæredygtige vej for andre lande. Med Sønderbergs bog i hånden er vi lige blevet en lille smule bedre". Claus Henriksen, bogblogger.dk


”Endelig en bog for ganske almindelige mennesker om hvordan vi kan leve et godt og bæredygtigt liv, det være sig socialt, økonomisk og ressourcemæssigt. Og vel at mærke uden at sætte det gode liv over styr”. Elsa G., saxo.com


"Et af de spørgsmål jeg møder, når jeg prøver at overbevise nogen om den store betydning af Verdensmålene og at vi alle kan bidrage til at målene nås, er: ”Hvad kan jeg gøre?”. Det giver Leif Sønderberg Petersen flere end 500 konkrete svar på. Bogen er ikke alene vidensformidlende og let at læse, men også underholdende”.
Professor Emeritus Per Pinstrup-Andersen, Cornell University, USA. 


”Bogen fokuserer på det praktiske, det konkrete, på handlinger. Det er bogens helt store styrke, og det, som i virkeligheden gør, at bogen er en nødvendighed og uundværlig i en række sammenhænge. Bogen udfylder et hul. Der findes ikke noget lignende i Danmark”.
Professor Emeritus Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet.


”Tak for indsatsen med din fine bog. I Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe – har vi købt bogen og fundet god inspiration til vores arbejde for bæredygtighed og Verdensmål. Ved folkelige arrangementer vil vi benytte Verdensmålene som rygstød for at lære de besøgende at agere mere bæredygtigt. De meget konkrete handlingsforslag i din bog er meget nyttige i den forbindelse”.
Jesper B. Larsen, grønt IDÉcenter, Gladsaxe

PUBLIKATIONER


40 års arbejde har naturligvis kastet en masse publikationer af sig.


En liste over mine bidrag til DTU's videnskabelige publikationer kan ses her


Et udvalg af mine populærvidenskabelige bøger og artikler kan findes gennem bibliotek.dk, se listen her