VERDENSMÅL I PRAKSIS

Gør FN's Verdensmål til virkelighed


Rådgivning og undervisning i forbindelse med implementering, evaluering og kommunikation af FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Timepriser fra 510 kr. ex moms.

Undervisning og foredrag fra
1.200 kr./time ex moms.

Ring 5186 0042 og få et tilbud skræddersyet til jeres behov. Et introducerende møde er naturligvis gratis

Særlige kompetencer


  • Energi
  • Klima
  • Smart Cities
  • Transport
  • Energi-vand-fødevare nexus

VERDENSMÅL I PRAKSIS

Mange større danske virksomheder bidrager til allerede til verdensmålene. Hvis I som SMV har lyst til selv at give jer i kast med opgaven, er der mange muligheder for at få hjælp til at komme i gang. Som det fremgår af nedenstående, faktisk alt for mange muligheder. 


Jeg kan hjælpe din virksomhed til at vælge de rigtige løsninger og få dem implementeret i den daglige drift.


SDG Accelerator er et UNDP-program, som har til formål at accelerere små og mellemstore danske industrivirksomheders arbejde med at udvikle nye produkter, tjenester og forretningsmodeller og dermed bidrage til Verdensmålene. 


Danmarks Statistik har samlet en række informationer om hvordan danske virksomheder bidrager til Verdensmålene, bl.a. gennem en pilotundersøgelse blandt større virksomheder.


Dansk Industri har etableret erhvervslivets indgang til at arbejde strategisk med bæredygtig udvikling. Her finder du viden, inspiration og værktøjer til at omsætte FN's verdensmål til forretning.


Dansk Standard knytter standarder og Verdensmål sammen.


Erhvervsstyrelsen har samlet en række cases der viser hvordan SMV’er fra forskellige brancher på hver deres måde bruger FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i deres forretning.


Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. Rådet skal gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift samt skabe dialog mellem virksomheder og interessenter.


Industriens Fond har lanceret projektet SDG Accelerator, der har til formål at accelerere den private sektors engagement i SDG-agendaen med fokus på mellemstore industrivirksomheder. Se også SDG Accelerator for SMV'er.


CISU har udviklet et værktøj til at arbejde med verdensmål i organisationer.


NIRAS har udviklet et gratis værktøj - SDG Capture - til at arbejde på en nem og operationel måde med at introducere Verdensmålene i virksomheden.


Vores Mål er verdens første åbne verdensmålsudviklingsprojekt. Formålet er at finde valide metoder til at måle status og fremgang for verdensmålene i Danmark. Projektet er skabt i samarbejde mellem Danmarks Statistik og 2030-netværket og finansieret Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.


SDG Skyline er et værktøj som gør det overskueligt for virksomheder, herunder blandt andet SMV’er, at identificere hvilke af FN’s Verdensmål der passer bedst til deres forretning og strategi. Det er udviklet af Green Network.


SDG Action Manager er en gratis onlineplatform, som giver et 360-graders perspektiv og viser muligheder for forbedringer. Værktøjet indeholder udvalgte spørgsmål der relaterer sig til FN’s Verdensmål, suppleret af performance-målinger fra UN Global Compacts 10 principper og input fra eksperter i ansvarlig virksomhedsførelse, civilsamfundet, FN og forskning.


SDG Compass Guide, eller Verdensmålskompasset, er en vejledning til virksomheders arbejde med Verdensmålene. En vejledning på dansk kan downloades her.


Virksomhedsguiden hjælper SMV’erne med grøn omstilling. Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen har i samarbejde med erhvervshusene og Dansk Standard lanceret et tema til virksomheder, der vil arbejde med grøn omstilling, og som ønsker overblik over de mange muligheder, der er for at få konkret hjælp.


Acacia - stiftet af Deloitte - bistår virksomheder med at udvikle bæredygtige produkter, services og forretningsmodeller.

INNOVATION OG VERDENSMÅL


START UP VIRKSOMHEDER har de ideelle forudsætninger for at udvikle nye produkter, der lever op til FN's Verdensmål og samtidig finde bæredygtig finansiering.


Se præsentation til Syddansk Universitets Talent Programme in Entrepreneurship.


DOWNLOAD PRÆSENTATION

6 år

VERDENSMÅLENE FYLDER 6 ÅR

Verdensmålene kan i år fejre 6-års fødselsdag, og for mange virksomheder er verdensmålene blevet en del af forretningsplanen.

Verdensmålene sætter ord på de udfordringer, verden står over for, og hvordan din virksomhed kan blive en del af løsningen. Nogle eksempler:

Bruger din virksomhed fx meget energi,  gælder det om at tage ansvar og  forbruge energien mere effektivt samt sørge for, at energien kommer fra bæredygtige energikilder.

Det er også vigtigt at sikre, at dine råvarer er produceret i overensstemmelse med Verdensmålene, fx med hensyn til bæredygtighed, arbejdsforhold, miljøforhold, bortskaffelse mv.

Verdensmålene kan også give ideer til distribution, anvendelse og bortskaffelse/genanvendelse af dine produkter.

Din virksomhed har endnu 10 år at løbe på, for Verdensmålene skal være indfriet i 2030. Men det er vigtigt at komme i gang nu.