ESG foredrag til virksomheder

Inspirerende medarbejderforedrag der støtter op om jeres ESG- og CRSD-indsats

Giv jeres medarbejdere en "aha-oplevelse" af bæredygtighed i tråd med jeres ESG rapportering og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Virksomhedens ESG- og CRSD-indsats er afgørende. I den forbindelse er det vigtigt at alle medarbejdere har den rette forståelse for hvad bæredygtighed indebærer.


ESG er ikke blot en samling kriterier. Det er hjertet af virksomhedens ansvarlighed. Det handler om at beskytte naturressourcerne, mindske klimapåvirkningen og sikre bæredygtig drift. Der skal også skabes en arbejdsplads, hvor mangfoldighed, inklusion, og trivsel er i fokus. Endelig handler det om ansvarlighed, gennemsigtighed, og etisk lederskab. Det er ikke kun noget, virksomheden rapporterer om; det er en del af dens DNA. Hertil kommer FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (SDG), som favner begrebet bæredygtighed meget bredere end ESG. Sammen med ESG er SDG virksomhedernes vejledning til at skabe en bedre verden.


Mine engagerende, folkelige og fornøjelige foredrag kan hjælpe jeres medarbejdere med at forstå disse begreber i denne kontekst. Lad mig hjælpe med at skabe en virksomhed, der ikke kun tænker på i dag, men også på fremtidige generationer.


Danske virksomheder er pionerer inden for bæredygtighed. Mange virksomheder er allerede veludrustede til at imødekomme de nye lovkrav for bæredygtighedsrapportering, som EU’s direktiv (CSRD) formulerer. Rapporteringen kræver dedikeret faglig kompetenceudvikling på tværs af organisationen. Men det stopper ikke der. Det er vigtigt at alle medarbejdere har en forståelse af selve begrebet bæredygtighed, som det skal forstås i lyset af ESG og SDG, og ikke bare en floskel, der kan hæftes på hvadsomhelst.


Mine inspirerende foredrag retter sig mod alle medarbejderne. Jeg giver dem viden og praktiske råd, som de kan omsætte til handling, både på arbejdet og i deres privatliv. Mine foredrag hviler på tre solide grundpiller:


ESG og Verdensmålene: Jeg formidler budskaber, der harmonerer med globale mål og værdier for en bæredygtig udvikling.


Mine populære bøger: Jeg har forfattet to populære bøger om bæredygtig livsstil.


Min erhvervserfaring med bæredygtighed: Den er dybt forankret i min baggrund som cand.scient. i biokemi og min omfattende erfaring fra jobs i internationale miljøer. Jeg har arbejdet i ministerier, styrelser, universiteter og FN-akkrediterede organisationer for at fremme bæredygtig udvikling. Før hvert foredrag holder jeg et interview med jer, så vi kan tilpasse indholdet til jeres specifikke behov og den tid der er til rådighed.

Priser fra 6.995 kr. pr. foredrag (1 time) plus moms og rejseomkostninger.

Foredrag om henholdsvis E, S og G

ENVIRONMENT

Dette foredrag er en rejse ind i virksomhedens påvirkning af vores planet – miljø, klima og økosystemer. Det starter med CO2. Det er mere end bare et problem; det er livsnødvendigt. Uden CO2 var planeten gold. Men hvordan påvirker det klimaet? Hvad er scope 1, 2 og 3? CO2 er ikke det eneste. Der er andre spillere i dette globale drama: metan, kvælstofoxid og mere. Hvor kommer de fra, og hvordan påvirker de vores verden?Jeg taler endvidere om energiforbrug, besparelser, og effektivisering. Jeg bevæger mig fra land til hav. Hvordan beskytter vi økosystemer og livet i havet? Og hvordan håndterer vi vores affald?Klima og miljø er også virksomhedernes ansvar. Foredraget viser vejen mod en mere bæredygtig fremtid, med ESG og Verdensmålene som kompas.

SOCIAL

Dette foredrag handler om at forme en arbejdsplads, hvor værdighed, respekt og tryghed er i fokus. Om at bryde barrierer og skabe et miljø, hvor alle trives. Om diversitet og inklusion, hvor forskellighed er en styrke. Det er en kilde til kreativitet, innovation, og succes. Om etik i forsyningskæden, at kende produkternes forsyningskæde, så produkter og tjenester er bæredygtige og ansvarlige. Om samfundsengagement, at se virksomheden er en del af noget større. F.eks. støtte til lokale initiativer, deltagelse i velgørenhedsarbejde og at gøre en forskel. Om interaktion med forbrugerne. Det handler om kvalitet, sikkerhed i brug, muligheder for reparation og ansvarlig bortskaffelse. Det er med til at skabe en virksomhed, der ikke kun tænker på bundlinjen, men også på mennesker, planet, og fremtiden.

GOVERNANCE

Dette foredrag behandler nogle af de ledelsesmæssige aspekter, der former virksomhedens vej mod en mere bæredygtig fremtid. Godt lederskab er mere end en frase. Det er en forpligtelse. God forretningsadfærd er mere end bare regler og procedurer. Det handler om integritet, ærlighed, og ansvarlighed. Sponsorater, donationer, og whistleblower-mekanismer er med til at skabe en virksomhed, alle medarbejdere kan være stolte af. Due diligence i bæredygtighed (CSDDD) indebærer blandt andet at identificere, forebygge og håndtere negative indvirkninger på mennesker og miljø. Der skal analyseres, evalueres og handles. Der skal også navigeres sikkert gennem cybertrusler og bekæmpes korruption for at sikre en bæredygtig virksomhed. Nu og i fremtiden.

unsplash