SDG KONSULENT

KOM I ØJENHØJDE MED
FN's VERDENSMÅL


Mit navn er Leif Sønderberg. Jeg gør Verdensmålene let forståelige og relevante i jeres sammenhæng gennem konkret og jordnær rådgivning og undervisning. Som SDG-konsulent bistår jeg med at gøre FN's Verdensmål til virkelighed i jeres sammenhæng.


Undervisning i FN's Verdensmål for universiteter, virksomheder og erhvervsuddannelser.


Sparring og konsulentydelser som kan skabe ansvarlige og bæredygtige forretningsmodeller og løsninger. I tråd med et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.


Bistand til at implementere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.


Bistand til at sætte virksomhedens kerneforretning ind i en Verdensmålsramme. Bistand til at udvælge de Verdensmål, som giver mening for jeres virksomhed, og som det er naturligt at implementere.


  • Arbejder I allerede med hvor meget strøm, I kan spare?
  • Hvor stort er jeres ressourcespild?
  • Hvilke miljøkrav skal I overholde?
  • Er I ISO-certificerede?
  • Arbejder I med standardisering på nye områder?
  • Bortskaffes jeres affald på bæredygtig vis?
  • Forbedrer I arbejdsmiljøet for jeres medarbejdere?
  • Tager I lærlinge?
  • Skaber lokale arbejdspladser?
  • Bidrager i til lokal økonomisk vækst?


Kan I svare ja til et eller flere af disse spørgsmål? er I faktisk allerede godt i gang med at implementere Verdensmålene i jeres virksomhed. For de nævnte aktiviteter kan alle relateres til et eller flere af de 17 Verdensmål og de 169 delmål.


LÆS MERE OM GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSPLANGOAL:SUSTAIN kan hjælpe jer videre med at nå Verdensmålene.


Din virksomhed er sikkert allerede godt i gang med at leve op til FN's Verdensmål.

Download præsentationen og se hvorfor, og hvordan din virksomhed kommer videre

Goalsustain-genvejen-til-SDG

Hvor langt er Danmark med verdensmålene?


FN’s verdensmål gælder for alle verdens nationer. Hvert enkelt land må finde ud af hvordan verdensmålene kan bruges i lige netop deres land. Som det første land i verden udgav Danmark i slutningen af 2020 en rapport, som beskriver hvordan målene kan bruges i dansk sammenhæng. Der blev identificeret 197 danske målepunkter gennem projektet 'Vores Mål'. Tilsammen skal de vise, om Danmark flytter sig tættere på eller længere væk fra verdensmålene. De viser allerede nu, at selv et ressourcestærkt land som Danmark har lang vej igen, før vi kan krydse målstregen i 2030. 


Målepunkterne er et vigtigt ledelses- og styringsinstrument, for når man ser på den talmæssige udvikling i en række målepunkter, kan man træffe bedre beslutninger, man står stærkere, og man kan nemmere øge indsatsen eller justere kursen, end hvis man ikke har tal og data til hjælp. Dette gælder for regering og Folketing, men også for regioner, kommuner, virksomheder og andre, der træffer beslutninger vedrørende Verdensmålene. Derfor er de danske målepunkter og de data, der understøtter dem, vigtige for at vurdere om udviklingen går i den ønskede retning


Du kan følge med i udviklingen i de data for hvert enkelt af målepunkterne, som Danmarks Statistik løbende offentliggør på deres website.