KONSULENT I BÆREDYGTIGHED

HVAD ER BÆREDYGTIGHED? KOM I ØJENHØJDE MED FN's VERDENSMÅL


Mit navn er Leif Sønderberg. Jeg gør bæredygtig udvikling og FNs Verdensmål om bæredygtighed let forståelige og relevante i jeres sammenhæng gennem konkret og jordnær rådgivning og undervisning. Jeg hjælper med at gøre FN's Verdensmål til virkelighed i jeres sammenhæng.


Undervisning i FN's Verdensmål for universiteter, virksomheder og erhvervsuddannelser.


Sparring og konsulentydelser som kan bidrage til et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.


Bistand til at implementere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvor langt er Danmark med verdensmålene?


FN’s verdensmål gælder for alle verdens nationer. Hvert enkelt land må finde ud af hvordan verdensmålene kan bruges i lige netop deres land. Som det første land i verden udgav Danmark i slutningen af 2020 en rapport, som beskriver hvordan målene kan bruges i dansk sammenhæng. Der blev identificeret 197 danske målepunkter gennem projektet 'Vores Mål'. Tilsammen skal de vise, om Danmark flytter sig tættere på eller længere væk fra verdensmålene. De viser allerede nu, at selv et ressourcestærkt land som Danmark har lang vej igen, før vi kan krydse målstregen i 2030. 


Målepunkterne er et vigtigt ledelses- og styringsinstrument, for når man ser på den talmæssige udvikling i en række målepunkter, kan man træffe bedre beslutninger, man står stærkere, og man kan nemmere øge indsatsen eller justere kursen, end hvis man ikke har tal og data til hjælp. Dette gælder for regering og Folketing, men også for regioner, kommuner, virksomheder og andre, der træffer beslutninger vedrørende Verdensmålene. Derfor er de danske målepunkter og de data, der understøtter dem, vigtige for at vurdere om udviklingen går i den ønskede retning


Bogen LEV LIVET GODT OG BÆREDYGTIGT forklarer hvert enkelt af de 197 målepunkter på en letforståelig måde, og du kan følge med i udviklingen i de data for hvert enkelt af målepunkterne, som Danmarks Statistik løbende offentliggør på deres website.