SDG NETVÆRKET

TILMELD DIG TIL SDG NETVÆRKET 


Send mail til


leif.soenderberg@goalsustain.dk

SDG NETVÆRKET


SDG NETVÆRKET er et forum for en bred, fagligt funderet debat om verdensmålene.


Medlemmerne er alle, der arbejder professionelt med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Netværket skal medvirke til at fremme og implementere FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.


SDG NETVÆRKET bidrager til videndeling og debat omkring FN’s 17 Verdensmål med det formål at øge kendskabet til og implementering af Verdensmålene i offentligheden, myndigheder, virksomheder, ngo'er og uddannelsesinstitutioner.


Netværkets aktiviteter omfatter videndeling og debat gennem mailudveksling, sociale medier og møder.


SDG NETVÆRKET's princip baserer sig på Verdensmål #10 - Mindre ulighed. Økonomi, uddannelse, køn, etnicitet mv. skal ikke afholde nogen fra at deltage. Derfor er det gratis at være med i netværket. Fysiske møder afholdes hos deltagere, som har mulighed for at stille et gratis mødelokale og evt. en kop kaffe til rådighed.


Netværket har ca. 40 medlemmer.


Netværkets stiftende møde blev holdt den 2. september 2019 i Verdensmålshuset i Gladsaxe.


Emner for efterfølgende møder har været


  • Hvordan arbejder vi med og snakker om SDG’erne på en konstruktiv og inkluderende måde?
  • Præsentation af Dansk Erhvervs analyse: ”Alle ombord? Status på virksomhedernes arbejde med CSR, samfundsansvar og FN’s Verdensmål”
  • Generation gap to an advantage: Co-organised by SDG network and SDG student ambassadors, this event focused on the generation gap and how it impacts e.g. our pro-climate efforts. And how the generation gap can be best utilised.

Video: Præsentation af SDG Netværket på det stiftende møde 2. september 2019 i Verdensmålshuset i Gladsaxe

Video: Fra SDG Netværkets møde hos Dansk Erhverv

På SDG netværkets møde den 9. januar 2020 præsenterede Jakob Kæstel Madsen, analysekonsulent hos Dansk Erhverv, deres rapport fra 2019 om virksomheder og Verdensmål for SDG-Netværket. Se et videosammendrag af Jakobs indlæg

Video: Vejen fra FN's første miljøkonference i 1972 til de 17 Verdensmål i 2015

Der skulle gå næsten 40 år fra det første globale møde om bekymringen for verdens tilstand til FN's 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling blev vedtaget. Leif Sønderberg præsenter i denne video nogle af milepælene undervejs