Cases

10 verdensmål i synergi gennem energi-vand-fødevare nexus l Verdensmål kan fremmes på kryds og tværs og kan støtte eller modarbejde hinanden. Et eksempel på stærk synergi er energi-vand-fødevare nexus'en

Bæredygtig udvikling er begreb der bruges flittigt. Den daglige nyhedsstrøm er fyldt med artikler om bæredygtige initiativer, grøn vækst, afskaffelse af fattigdom og hungersnød, mindre ulighed osv. Men hvad skal vi forstå ved at noget er bæredygtigt? FN's verdensmål giver den indtil nu mest detaljerede definition af bæredygtighed på hele 17 områder. Verdensmålene kan åbne vores øje for hvordan de mange forskellige bestræbelser på hver sit felt kan bringes i samspil. Målene skal ses i sammenhæng, og indsatsen for at nå ét af målene må ikke ske på bekostning af opfyldelse af de øvrige mål.

Første skridt er at analysere hvordan den eksisterende indsats på de forskellige områder relaterer sig til FN's verdensmål. Med disse briller på kan man langt bedre definere sin hidtige indsats. Næste skridt er at analysere hvilke muligheder der findes for at styrke og målrette indsatsen i forhold til verdensmålene og sætte sig nye, højere mål.

Nedenfor gives en række eksempler på hvordan forskning og udvikling - set med disse briller på - bidrager til opfyldelse af verdensmålene.

Verdensmål i synergi i publikationen "Smart grid Transitions" l En lang række forskningsprojekter og videnskabelige artikler om fremtidens smarte energisystemer medvirker samlet til at opfylde 6 af FN's verdensmål.

Forskningen i fremtidens smarte elnet er behandlet i publikationen "Smart grid Transitions - Systems and consumer behaviour": De mange forskningsprojekter og videnskabelige artikler, som er beskrevet i publikationen har bidraget til opfyldelse af 6 af verdensmålene:

7 Bæredygtig energi

Fordi Smart grid tankegangen grundlæggende går ud på at integrere store mængder bæredygtig energi i fremtidens energisystemer.

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fordi Smart grids vil generere masser af arbejdspladser inden for bl.a. IT og udvikling af bæredygtige energikilder.

9 Industri, innovation og infrastruktur

Fordi Smart grids vil danne basis for nye industrivirksomheder bidrage til innovation og skabe en mere sikker og økonomisk fordelagtig infrastruktur.

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fordi Smart grids kan integrere energiproduktion i selve byens infrastruktur. Lokalsamfund kan blive mere uafhængige af energitilførsel udefra og dermed mere selvforsynende.

13 Klimaindsats

Fordi smart grids kan integrere store mængder bæredygtig energi nedsættes udledningerne af drivhusgasser og andre skadelige stoffer fra energiproduktion væsentligt.

17 Partnerskaber for handling

Fordi forskningsprojekterne alle indgår i ISGAN samarbejdet, oprettet af Det International Energiagentur for at skabe en mekanisme til multilateralt samarbejde mellem regeringer og myndigheder for at fremme udviklingen og udbredelsen af Smart grids.

 

Hent rapporten

7 verdensmål i synergi gennem Smart Cities l Udviklingen af fremtidens smarte byer bidrager til opfyldelse af 7 verdensmål

10 af verdensmålene spiller samme i en positiv synergi gennem energi-vand-fødevare nexus'en. Energi, vand og fødevarer er tæt forbundne sektorer, som skal ses i sammenhæng: Vand kan ikke undværes i energisektoren. For eksempel kræver langt de fleste kraftværker store mængder kølevand for at producere elektricitet. Omvendt kræves der masser af energi til at producere og fordele rent drikkevand. Spildevandet skal renses gennem energikrævende processer. Landbrug er baseret på rigelig adgang til både energi og vand. Derfor skal de tre livsvigtige sektorer ses i sammenhæng i en Energi-Vand-Fødevare Nexus. Denne tankegang gør det muligt at skabe positiv synergi mellem ikke mindre end 10 af verdensmålene. Rapporten er et godt eksempel på at sammentænkning af flere verdensmål kan skabe nye synergier og helheder til gavn for bæredygtig økonomisk vækst i samfundet.

 

Hent rapporten

This will be a most valuable document, not only to demonstrate the broad knowledge at DTU concerning the energy-water-food nexus but also as a precious base reference for future work at

many institutions, also outside DTU

 

Gustaf Olsson, Prof.

Industrial Automation, Lund University, Sweden

Distinguished Fellow IWA (Int. Water Assoc.)

 

"

"

6 Rent vand og sanitet

Fordi smarte byer skaber de optimale rammer for at styre vandstrømmene og genanvende spildevand til energi og drikkevand.

7 Bæredygtig energi

Fordi smarte byer gør det muligt at producere mere bæredygtig energi i selve byerne og udnytte affald og spilvarme til at producere ny energi.

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Smarte byer fremmer bæredygtig økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud.

9 Industri, innovation og infrastruktur

Fordi smarte byer fremmer investeringer i infrastruktur og innovation. Da over halvdelen af verdens befolkning bor i byer bliver transport og bæredygtig energi vigtigt, lige som der vil være vækst i nye industrier og informations- og kommunikationsteknologier.

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Over halvdelen af verdens befolkning bor i byområder. I 2050 vil være to tredjedele af jordens befolkning. Det kræver, at vi ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum. Det er en af grundtankerne med smarte byer.

13 Klimaindsats

Smarte byer vil være drevet af bæredygtig energi, genbrug af affaldsstrømme og bæredygtig transport. Det vil mindske udledningen af drivhusgasser og andre skadelige stoffer.

17 Partnerskab for handling

Smarte byer kan ikke udvikles uden partnerskaber mellem forskning, myndigheder og erhvervsliv. Udviklingen i Energilab Nordhavn er et godt eksempel.

 

 

 

De 10 verdensmål i

Energi-Vand-Fødevare

Nexus'en

 

1 Afskaf fattigdom

 

2 Stop sult

 

6 Rent vand og sanitet

7 Bæredygtig energi til alle

 

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

 

9 Industri, innovation og infrastruktur

 

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

12 Ansvarligt forbrug og produktion

 

13 Klimaindsats

 

15 Livet på land

 

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

 

 

GOAL:SUSTAIN yder rådgivning i

forbindelse med implementering,

evaluering og kommunikation af

FN's verdensmål.

 

KONTAKT

Leif Sønderberg Petersen

Senior Executive Sustainability Adviser MSc

GOAL:SUSTAIN

Telefon +45 51 86 00 42

leif.soenderberg@goalsustain.dk

CVR-nr.: 38699334