Om

Om GOAL:SUSTAIN

 

Som navnet antyder, arbejder GOAL:SUSTAIN med implementering, evaluering og kommunikation af FN's 17 verdensmål. De udgør den hidtil mest udførlige manual for at implementere og evaluere bæredygtig udvikling, et begreb som blev introduceret af Gro Harlem Brundtland i "Our common future" i 1987:

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare".

 

Hent Brundtland rapporten hos UN Documents website

 

Når det gælder bæredygtig udvikling, kan vi så ikke gøre det lidt bedre?

Jo, det kan vi, hvis vi ser vores hidtidige indsats inden for f.eks. virksomhedens CSR politik, miljøpolitik, indkøbspolitik, alkohol- og rusmiddelpolitik, livsfasepolitik og stresspolitik i en ny sammenhæng.

Nemlig i lyset af FN's 17 verdensmål.

Alle virksomheder gør allerede en stor indsats på mange områder, men synergier og synlighed øges markant ved at analysere politikkerne og bringe dem i samspil gennem deres bidrag til opfyldelsen af FN's 17 verdensmål.

CURRICULUM VITAE

Name: Leif Sønderberg Petersen

Nationality: Danish

Profession: MSc, Science Journalist

Position: Senior Executive Sustainability Adviser, GOAL:SUSTAIN

 

Education: Masters’ degree in biochemistry from University of Copenhagen, 1976.

Thesis in Natural Science Didactics, Aarhus University, Department of Education

(DPU), 1976.

EXPERIENCE

 

Present: Senior Executive Sustainability Adviser, GOAL:SUSTAIN

2016 - 2017:

Senior Executive Sustainable Energy Officer, DTU Office for Innovation and

Sector Services

 

2012 - 2017:

Secretary-General, World Energy Council – Denmark

 

2012 - 2016:

Senior Executive Officer, international outreach and communication, DTU National

Laboratory for Sustainable Energy

 

2005 – 2011: Chief Consultant, international outreach and communication, Risø National

Laboratory for Sustainable Energy

 

1988 – 2005:

Head of Communication, Risø National Laboratory for Sustainable Energy

 

1986 – 1988:

Head of Communication Department, Danish Veterinary and Food Administration

 

1981 – 1986:

Communication officer, Danish Veterinary and Food Administration

 

1980 - 1981:

Secretary, the Danish Public Organisation for Sustainable Energy

 

1977 – 1980:

Postgraduate fellow, Aarhus University, Department of Education (DPU). (Development of teaching resources in the biogeochemical carbon cycle and

environmental chemistry)

 

1970 – 1977:

Teacher, Danish School of Education and Jonstrup college of education

AREAS OF WORK

 

Project management within

 • sustainability;
 • graphic design;
 • web development;
 • exhibitions;
 • performance design;
 • campaigns;
 • international seminars & conferences;
 • education & continued education;
 • media production;
 • photo journalism;
 • Editorial tasks

Journalism

Text analysis

Corporate identity

Communication science

Editor of the DTU International Energy report series

Organizer of DTU International Energy conferences

Co-organizer of DTU Sustain conferences

POSITIONS OF TRUST

 

Secretary-General, World Energy Council, Danish National Committee

Reviewer, IPCC Reports

 

External examiner in communication science, Roskilde University and University of Copenhagen

 

Member of the Board, Danish Science Journalist’s Association (1995 – 1998)

 

Member of the Board, European Union of Science Journalists' Associations (1995

– 1998)

PUBLIKATIONER

 

30 års arbejde har naturligvis kastet en masse publikationer af sig.

 

En liste over mine bidrag til DTU publikationer kan ses her.

 

En anden del af mine udgivelser kan findes gennem bibliotek.dk, se listen her.

 

"Igennem 30 år har jeg arbejdet professionelt og internationalt med bæredygtig udvikling, faktisk lige siden begrebet blev introduceret i Brundtland-rapporten, der udkom i 1987. Den satte for alvor behovet for bæredygtig udvikling på den internationale dagsorden.

Med FN's vedtagelse af de 17 verdensmål er bæredygtig udvikling blevet præciseret, gjort operationel og målbar.

Sammen med Verdensmålskompasset er der nu skabt de værktøjer og den viden, der gør det muligt at gøre verdensmålene til et stærkt kerneelement i strategi for bæredygtighed."

 

Leif Sønderberg Petersen

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

 

 

GOAL:SUSTAIN yder rådgivning i

forbindelse med implementering,

evaluering og kommunikation af

FN's verdensmål.

 

KONTAKT

Leif Sønderberg Petersen

Senior Executive Sustainability Adviser MSc

GOAL:SUSTAIN

Telefon +45 51 86 00 42

leif.soenderberg@goalsustain.dk

CVR-nr.: 38699334